Naše služby

Spracovávame:

 

 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo 
 • Mzdy
 • Personalistiku
 • Vedieme daňovú evidenciu
 • DPH
 • Daň z príjmu právnických osôb
 • Daň z príjmu fyzických osôb
 • Daň z motorových vozidiel
 • Administratívné práce   
 • Iné odborné práce

 

Samozrejmosťou je:

 

 • Účasť a spolupráca v prípade potreby, pri kontrole zo strany daňových úradov, resp. iných orgánov štátnej správy
 • Vytvorenie účtovného systému a posúdenie analytickej evidencie v súlade s potrebami a požiadavkami klienta
 • Poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledkuPrehľady o neuhradených pohľadávkach a záväzkov
 • Účtovný denník
 • Hlavná kniha
 • Saldo konto došlých a vydaných faktúr
 • Evidencia majetku
 • Výplatné lístky
 • Hlásenia a podklady pre odvody do poisťovní a na daňový úrad