Kontakt

MH company, s.r.o.

Budmerice 2064 

900 86 Budmerice

IČO: 367 89 313
DIČ: 2022392878

Mgr. Michaela Hinnerová
Telefón: 0903/57 37 87

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA ., Odd. Sro vl. č. 46378/B

Rýchly kontakt

Google map: Budmerice