Cenník

Cena za poskytnutie služieb sa stanovuje na základe dohody s klientom a je závislá od počtu dokladov za príslušný mesiac, od počtu zamestnancov, ako aj od rozsahu požadovaných služieb.

Ak nám oznámite približné počty dokladov /prijaté a vydané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, leasing.../a zamestnancov, vrátane spôsobu spracovania účtovníctva /JÚ,PÚ/, ako aj to či ste platca-neplatca DPH, pripravíme Vám konkrétnu cenovú ponuku.

 

 Cena

Kontaktné údaje